TEMA: Återstart Östgötafotbollen!

Behålla, Återrekrytera, Utveckla

Lördagen den 12 februari  genomfördes Avspark Östgöta – startskottet på fotbollssäsongen 2022. Det blev en spännande digital livesändning på temat ”Återstart Östgötafotbollen” ur flera perspektiv; hur vi ska behålla och rekrytera, stärka och utveckla föreningarna samt att vi fick en inblick hos Linköpings FC och IFK Norrköping. Nu kan du genom att scrolla längre ned på sidan ta del av de flesta seminarierna i efterhand. Låt dig inspireras.

12 feb 2022

PROGRAM
INLEDNING

8.30-8.45: Inloggning och uppvärmning
8.45-9.00: Inledning av Avspark Östgöta 2022.

9.00-10.30

Seminarium 1

NYCKELORDET STAVAS R O L I G T
– hälsosamma och hållbara idrottskarriärer utan ”dropouts”

Andreas Ivarsson, docent inom psykologi vid Högskolan i Halmstad, berättar utifrån sin forskning om vad som kännetecknar en hälsosam och hållbar idrottskarriär och hur det hänger ihop med ungdomar som slutar spela fotboll.

Föredraget varvas med diskussioner i smågrupper:
– Vad är mina personliga reflektioner som ledare och/eller förälder kring en hälsosam och hållbar idrottskarriär.
– Vad kan vi göra i föreningen för att åstadkomma en hållbar och rolig föreningsmiljö för barn och unga.

Seminariet presenteras av Holmen, utvecklingspartner inom spelar och ledarutveckling ,och RF-SISU Östergötland.

10.40 – 12.00

TEMASEMINARIUM: ”Återstart av Östgötafotbollen”

Pandemin har slagit hårt mot idrotten och på olika sätt även fotbollen. Vi arrangerar två seminarium som ur olika perspektiv tar upp erfarenheter av senaste åren och hur vi kan dra nytta av det i en återstart av fotbollen och föreningsverksamheten när Covid 19 släpper sitt grepp.

OBS: Seminarium 2 och 3 är parallella seminarium – välj ett.

10.40-12.00

Seminarium 2

BARN & UNGDOMSFORUM – Uppstart säsongen 2022

Ansvariga för barn och ungdomsfotbollen bjuds in till ett möte inför säsongen:

– Nytt inför säsongen utifrån ledar- och föreningsperspektiv.
– Nya grepp för att göra tävlingsfotbollen anpassad ur ett barn och ungdomsperspektiv.
– Domarprojektet Ingen Domare – Ingen Match. Fler ungdomar och tjejer som dömer och fler vägar inom fotbollen.

Semininariet presenteras av Länsförsäkringar Östgöta – utvecklingspartner inom Respekt i Fotboll och Advokatfirman Glimstedt – utvecklingspartner inom domarutveckling

10.40-12.00

Seminarium 3

ÅTERSTART AV FÖRENINGARNA – Fotbollens påverkan och valfrågor

Föreningar och föreningsstyrelser har satts på prov utifrån effekter av pandemin. Vad krävs ekonomiskt och resursmässigt att få ny kraft i föreningar för utvecklingsarbete.

– Vilka möjligheter finns det för finansiering av en förening och vilka kan vi ha missat?
– ÖFF tillsammans med RF-SISU storsatsar för att ge utvecklingskraft till föreningar.
– Hur kan föreningar påvisa värdet av kärnverksamheten och utmaningar med anläggningar inför valet 2022.

12.15-12.45:

Seminarium 4

LINKÖPINGS FC – framtidsutsikterna och konkurrensen

Linköpings FC huvudtränare, Andreé Jeglertz, ger en inblick och analys om:

– Läget i Linköpings FC inför säsongen
– Framtida utveckling och utmaningar inom svensk fotboll
– Projektet Generation M som syftar till att ge bättre utvecklings och utbildningsmöjligheter för tjejer.

Seminariet presenteras av Länsförsäkringar Östgöta – utvecklingspartner inom jämställd fotboll och Östmedia.

13.00 -14.30:

Seminarium 5

IFK NORRKÖPING – verktyg för att vinna

Under ledning av IFK Norrköpings assisterande tränare Anes Mravac och Vedran Vucicevic ges en inblick i hur klubben arbetar med bland annat idrottsfys och videoanalys som en del i att vinna fler matcher.

Seminariet presenteras av Holmen och Norrköpings Tryckeri

AVSLUTNING

14.30-14.45: Summering av dagen.

Med reservation för att programmet kan ändras.

ARRANGÖR OCH SAMARBETSPARTNERS
Avspark Östgöta arrangeras av Östergötlands Fotbollförbund i samarbete med RF-SISU Östergötland och Holmen, Östmedia och Norrköpings Tryckeri.

LÄNK TILL SEMINARIER

Du kan enkelt och kostnadsfritt se seminarierna från Avspark Östgöta i efterhand.
Tyvärr kan inte IFK Norrköpings seminarium visas i efterhand på grund av det var exklusivt för livesändningen.

Återstart Östgötafotbollen 2022

Nyckelordet stavas r o l i g t

Fotbollens Valfrågor

Återstart föreningarna

Aktuellt hos Linköping FC

TIDIGARE ÅR

Här kan du minnas tillbaka hur det var innan Corona.
Målet är att skapa samma gemenskap och stämning om än digitalt.